Diagram til 50 Ohm's Retningskobler for HF & UHF


..... Tryk for stort diagram

En RETNINGSKOBLER kan bruges til at måle mange
ting med; men jeg skulle 'bare' kunne kontrollere mine
multibånd antenner på en nem og effektiv måde.
OZ9OR havde et diagram til den viste kobler, og med
den kan jeg på en nem måde måle om min multibånd
antenne har resonans på de rigtige frekvenser.
Ved hjælp af en HF-generator og et oscilloscop eller et
millivoltmeter får jeg så et dyk der hvor antennen nu er
50 Ohm. Modstanden kan skiftes hvis man ønsker en anden værdi til resonans.

Min HF-generator er en sim-
pel sag som ikke giver ret
meget signal fra sig, og derfor
har jeg bygget en lille for-
stærker så jeg har lidt mere
signal at måle på.
Til forstærkeren har jeg igen
benyttet de ukritiske ringker-
ner for at få et bredt område
og til de max. 30 MHz som
HF antennerne er beregnet
til er det en billig løsning.


.....Tryk for stort diagram


Du er velkommen til at sende mig
e-mailoz6bu@qsl.net komputer hvis du vil spørge.