Impedans på en 9 bånds antenne - 50 Ohm -- hvor...?


Tryk for stort billede


RETNINGSKOBLEREN

gav her hos mig for lidt signal til at måle på - så jeg
måtte bygge en lille forstærker der kunne give så
meget signal fra sig at jeg kunne se et klart dyk på
Oscilloscopet - diagrammet til forstærkeren er vist på
siden med kobler-diagram, og her er så vist den prak-
tiske opbygning.

Impedansen på antennen lader
sig nemt aflæse ved hjælp af
den viste retningskobler - man
tilslutter simpelthen sin signal-
generator i indgangen af ret-
ningskobleren og antennen på
udgangen.
Så kører man signal-generato-
ren hen over frekvensområdet
og der hvor antennen har de
50 Ohm. får du et klart dyk i
signalet.


Du er velkommen til at sende mig
e-mailoz6bu@qsl.net komputer hvis du vil spørge.