Til Bondo's site

Da jeg mener dette site har oplysninger der kan komme andre radioamatører til gavn, har jeg valgt at gøre mit til at holde det aktivt.

Epilog

Sitet bag denne side er fremstillet af min afdøde Far, og viser en del af hans liv og interesse område. Udover radiointeressen, spillede komputeren, foto og video også en stor rolle i hans aktive fritid. Hans arbejde med at samle data om familien, forsøger jeg at fortsætte. Slægten er lagt tilgængelig her.

Jeg vil også forsøge at lade sitet bestå - her eller andetsteds - men egentlig opdatering kan naturligvis ikke finde sted.

Hans professionelle løbebane fortæller han selv bedre om.

Jeg ville ønske han havde set sit andet barnebarn vokse op, men sådan skulle det ikke gå. Første barnebarn så hverken han eller Mor meget til, i de første af hendes leveår.

Pga et par mislykkede knæoperationer var de sidste år af hans liv præget af smerte, og medicin imod samme. Et lyspunkt gennem smerte/medicin tågerne, var at endnu en operation ville fjerne smerterne - det må vi desværre sige lykkedes til fulde. Han døde af en blodprop, få dage efter en sidste ellers succesfuld operation. De sidste års smerte, operationer og medicinforbrug sled mange år af.

Trods et liv med megen fysisk modgang, var han ikke blevet en bitter mand. Han havde lært at leve med sine handicap, og slog sig forholdsvis tiltåls med at ting tog længere tid, og var mere besværlige for ham, end for de fleste andre.

Mange opfattede ham som gnaven, men han vandt ved nærmere bekendtskab - man skulle gøre sig fortjent til hans respekt, tillid og venskab. Når denne status var opnået, var han yderst hjælpsom, støttende eller hvad der nu var behov for. Tilgengæld - mistede man hans tillid, fik man den ikke lige igen.

steen bondo